Bạn muốn có cửa hàng trực tuyến giống như Demo này? Liên hệ

Cửa hàng
Ngôn ngữ

Phát triển Website TMDT cho Công ty Âm nhạc trong thời gian ngắn

Migration an EC site for E-Commerce Solutions Company
6 tháng 9, 2023
Phát triển Website TMDT cho Công ty Âm nhạc trong thời gian ngắn

Vấn đề

Khách hàng – một start up liên quan đến sản phẩm âm nhạc muốn chuyển hình thức kinh doanh mặt hàng của mình từ nội dung trên giấy thành nội dung số, bán online trên cửa hàng Thương mại Điện tử và Tablet.

Giải pháp

CO-WELL đã phát triển một web Thương mại điện tử “full-stack” cũng như một ứng dụng di động trên tablet cho khách hàng:

* Trên tablet:

  • Phát triển tính năng chia sẻ nội dung đã mua với người khác bằng việc đăng tải lên website, sử dụng bút cảm ứng để thêm Ghi nhớ (note) vào sản phẩm.

* Trên website TMĐT:

  • Phát triển website TMĐT trên nền tảng AWS
  • Phát triển tính năng chia sẻ nội dung đã mua
  • CO-WELL chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và vận hành
Unveiling the Hottest Fashion Trends of 2024
Developing new features for existing E-commerce site of Thailand Customer
Bình luận
Để lại bình luận
Email của bạn sẽ không được công khai